08-06-2013

Tin mới nhất về Trương Duy Nhất

Nguyễn Trọng Tạo
Nhận được thư Duc Tran Van hỏi về Trương Duy Nhất: “Em là bạn của Nhất, từ ngày Nhất bị bắt em tìm mọi cách để biết thông tin, nhưng vô hiệu, thậm chí em liên lạc với nhóm bạn ở VTV-Đà Nẵng và một số học sinh ở gần nhà Nhất,nhưng chính họ cũng không biết gì hơn… anh biết gì về Nhất không?Nhất có được bình an không? em tin Nhất sẽ không sao cả nhưng thật lo cho bạn ấy.

Không biết các anh em bạn thân hay người nhà Nhất có nhờ Luật sư biện hộ cho Nhất không anh? có gì để bảo vệ công bằng cho Nhất cho em tham gia với”.

Thật cảm động về tấm lòng bạn bè.

Hiện nay Nhất đang bị tạm giam tại Hà Nội, trại Thanh Trì. Con gái của Nhất đã từ ĐN ra thăm bố, mang một số áo quần và đồ dùng cá nhân, nhưng dụng cụ massa để bố dùng khi đau lưng thì bị trả lại. CA đã làm sổ cho gia đình thăm nuôi 15 ngày/lần.

Trường hợp Nhất, CA không tiết lộ gì trong những ngày đầu điều tra.

Hi vọng sẽ tốt hơn với Nhất.

Chúc Đức mạnh khỏe.
..............................
Phần tin nhắn trong FB NTT không có, chắc là bị xóa đi